แพ็กเกจประเมินและรักษาเด็กน้ำหนักเกินมาตรฐาน Obesity Package

Package Name  PED06
แพ็กเกจประเมินและรักษาเด็กน้ำหนักเกินมาตรฐาน Obesity Package
Cost*:THB 11,200
Approximate cost in:
*Prices are subject to change without prior notice.

รับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562