2561

Better Health: 2561

Issue 1: Graph Magazine Vol.01

สวัสดีครับ ท่านผู้มีอุปการคุณของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ นิตยสารที่ท่านถืออยู่นี้ อาจจะแปลกตาไปจาก Better Health ฉบับเดิมอยู่บ้าง แต่โดยแก่นแกนสำคัญ Graph Magazine ยังคงนำเสนอความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บอย่างถูกต้องจากทีมแพทย์ผู้ชำนาญการของบำรุงราษฎร์และการดูแลสุขภาพที่สอดคล้องไปกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอย่างสมดุล เพราะเราเชื่อว่า สุขภาพที่ดีและอายุที่ยืนยาวจะเกิดขึนได้เมื่อเรา ‘ดูแล’ และ ‘รักษา’ ไปด้วยกัน ในฉบับนี้ เราขอเริ่มต้นด้วยเรื่องของเด็กๆ ที่เป็นทั้งความหวังและอนาคตของพวกเราทุกคน ในแง่นี้สุขภาพของเด็กจึงเป็นสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญ เพราะล้วนส่งผลต่อการเจริญเติบโต พัฒนาการ และการเรียนรู้ของพวกเขายิ่งในความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่พ่อแม่เข้าถึงข้อมูลได้มากมายและง่ายดาย ในขณะที่ลูกๆ ก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างไปจากคนรุ่นพ่อรุ่นแม่อย่างสิ้นเชิง การดูแลสุขภาพของลูกจึงยากกว่าเดิมไม่น้อย เราจึงเลือกนำเสนอเนื้อหาที่ช่วยให้คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง สามารถเลี้ยงดูลูกหลานให้เป็น Healthy Child ได้ ผ่านความรู้ความเข้าใจในโรคหรือกลุ่มอาการเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งวิธีดูแล ป้องกัน และการรักษาเลยรวมไปถึงการแนะนำไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่สร้างสุขภาวะที่ดีให้กับเด็กทั้งร่างกายและจิตใจ “มาดูแลสุขภาพและใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพไปด้วยกันนะครับ” 


รศ. นพ. สมศักดิ เชาว์วิศิษฐ์เสรี
ผู้อำนวยการด้านบริหารและผู้อำนวยการด้านการแพทย์
Contributing Editor
 

Issue 2: Graph Magazine Vol.02

ในยุคสมัยนี้ เรื่องของหุ่นยนต์ไม่ใช่เรื่องในจินตนาการอีกต่อไปแล้วครับ
 
อย่างที่ท่านผู้มีอุปการคุณของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คงพอจะทราบกันดีว่า หุ่นยนต์ทุกวันนี้ได้ขับเคลื่อนและสร้างสิ่งใหม่ให้กับหลากหลายวงการ จากสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยเติมเต็ม ฝันเล็กๆ ของมนุษย์ กลายเป็นความหวังใหม่ของทั้งการผลิตเชิงอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ หรือแม้กระทั่งวงการที่ดูเหมือนจะเป็นขั้วตรงข้ามอย่างศิลปะ และแน่นอนครับ หุ่นยนต์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในวงการแพทย์ระดับโลกอย่างมีนัยสำคัญเลยทีเดียว
 
Graph Magazine ฉบับนี้ เราจะมาถ่ายทอดเรื่องราวของ หุ่นยนต์ในอดีต ไปจนถึงหุ่นยนต์ที่กำลังขับเคลื่อนโลกอยู่ ขณะนี้ ยิ่งไปกว่านั้นน เราขอแนะนำให้รู้จัก ‘หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด’ที่มีชื่อว่า da Vinci และ Mazor XTM เทคโนโลยีอัจฉริยะขั้นสูงล่าสุดที่บำรุงราษฎร์ใช้รักษาผู้ป่วย ตลอดจนทีมที่เชี่ยวชาญอันประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล สหสาขาวิชาชีพที่มาดูแลการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์โดยเฉพาะ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเราเป็นโรงพยาบาลที่มุ่งมั่นในการยกระดับบริการด้านสุขภาพมาโดยตลอด และเราหวังอย่างยิ่งว่าเรื่องราวเหล่านี้จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีทางการแพทย์ในโลกยุคปจจุบันให้กับท่านผู้มีอุปการคุณของเราได้มากยิ่งขึ้น “ก้าวทันเรืองสุขภาพไปด้วยกันนะครับ”


รศ. นพ. สมศักดิ เชาว์วิศิษฐ์เสรี
ผู้อำนวยการด้านบริหารและผู้อำนวยการด้านการแพทย์
Contributing Editor