อายุร่างกายวัดได้จากดัชนีทางสุขภาพ 9 ด้าน

อายรางกายวดไดจากดชนทางสขภาพ-9-ดาน.jpg
 
อ่านรายละเอียดแพ็กเกจตรวจความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายร่วมกับการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดทางสุขภาพทั้ง 9 ด้าน
ที่เรียกว่า vitality comprehensive test คลิก


ศูนย์ตรวจสุขภาพ

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 11
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย


 

IMG
IMG
IMG
 
 

Rating Score: of 10, Total Vote: