รศ.พญ. อาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2538
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, ประเทศไทย, 2542
การศึกษาหลังปริญญา:
- Fellow in Hepatology, The University of Miami School of Medicine, Florida, สหรัฐอเมริกา, 2544-2545
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- โรคทางเดินอาหารและตับ, การเปลี่ยนตับ
+ See More
Day Time Location
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Sat713:00 - 14:0013:0014:00Liver Center (BIH 3rd Floor)
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Sun109:00 - 12:0009:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค