นพ. อธิศพันธุ์ จุลกทัพพะ

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ (Breast Clinic)
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2535
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- ศัลยศาสตร์เต้านม
- ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
+ See More
Day Time Location
Sat709:00 - 11:0009:0011:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
ศูนย์รักษาโรค