ผศ.พญ อลิสา คล้ายเพ็ชร

Specialty: รังสีวิทยา, เวชศาสตร์นิวเคลียร์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
แพทย์ประจำบ้าน:
- General Radiology, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 - 2550
- Nuclear Medicine, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 - 2552
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาทั่วไป, ประเทศไทย, 2550
- สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์, ประเทศไทย, 2552
การศึกษาหลังปริญญา:
- Research Fellow in Nuclear Medicine, Graduate School of Medicine, Hokkaido University, ประเทศญี่ปุ่น, 2554
- Nuclear Cardiology and PET/CT, Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School, Boston, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2556
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Nuclear Medicine and Nuclear Cardiology
- PET/CT
- Bone densitometry
+ See More
Day Time Location
Mon207:00 - 20:0007:0020:00Radiology
Mon208:00 - 17:0008:0017:00Radiology - NM BIH 2 floor
Tue307:00 - 20:0007:0020:00Radiology
Tue308:00 - 17:0008:0017:00Radiology - NM BIH 2 floor
Wed407:00 - 20:0007:0020:00Radiology
Wed408:00 - 17:0008:0017:00Radiology - NM BIH 2 floor
Thu507:00 - 20:0007:0020:00Radiology
Thu508:00 - 17:0008:0017:00Radiology - NM BIH 2 floor
Fri607:00 - 20:0007:0020:00Radiology
Fri608:00 - 17:0008:0017:00Radiology - NM BIH 2 floor
Sat707:00 - 20:0007:0020:00Radiology
Sun107:00 - 20:0007:0020:00Radiology
ศูนย์รักษาโรค