ศ.พญ. อลิสา วัชรสินธุ

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2529
แพทย์ประจำบ้าน:
- Psychiatry, Institute of Psychiatry, Maudsley Hospital, ประเทศอังกฤษ, 2530-2533
วุฒิบัตร:
- Membership of the Royal College of Psychiatrists (MRCPsych) United Kingdom, 2533
- สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น, ประเทศไทย, 2539
การศึกษาหลังปริญญา:
- Fellowship of the Royal College of Psychiatrists (FRCPsych), United Kingdom, 2550
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งบริหาร: หัวหน้าหน่วยจิตเวชเด็ก ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
+ See More
Day Time Location
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Children Center (BIC 17C)
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Children Center (BIC 17C)
Sun108:00 - 12:0008:0012:00Children Center (BIC 17C)
Sun113:00 - 16:0013:0016:00Children Center (BIC 17C)
ศูนย์รักษาโรค