พญ. อลิศรา อารีราชการัณย์

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, เวชศาสตร์การกีฬา
Language Spoken: อังกฤษ, สเปน, แมนดาริน, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยนอตทิงแฮม, 2555
- Bachelor of Medical Sciences (เกียรนิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยนอตทิงแฮม, 2552
วุฒิบัตร:
- สาขาออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2560
การศึกษาหลังปริญญา:
- Sports Medicine and Arthroplasty, โรงพยาบาลเลิดสิน, 2560 - 2561
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Sports Injury (Meniscus, cartilage, ligament) 
- Arthroscopic shoulder, knee, hip surgery
- Shoulder problems (Pain, Stiffness, Dislocation, Rotator cufftear, Arthritis)
- Shoulder joint replacement
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค