นพ. อำนวย วงศ์ศรีสุนทร

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2526
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2532
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 12:0008:0012:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Mon213:00 - 17:0013:0017:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Tue308:00 - 12:0008:0012:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Tue313:00 - 17:0013:0017:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Wed408:00 - 12:0008:0012:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Wed413:00 - 17:0013:0017:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Thu513:00 - 17:0013:0017:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Fri608:00 - 12:0008:0012:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Fri613:00 - 17:0013:0017:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
ศูนย์รักษาโรค