นพ. อำนวย จิระสิริกุล

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2527
การศึกษาหลังปริญญา:
- Pediatric Orthopaedics, University of Iowa Hospital and Clinics, Iowa, สหรัฐอเมริกา, 2539
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Clubfoot (Ponseti Method), Pediatric Foot, Hips and Spine
+ See More
Day Time Location
Tue308:00 - 12:0008:0012:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Tue313:00 - 14:0013:0014:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Fri608:00 - 12:0008:0012:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Fri613:00 - 14:0013:0014:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
ศูนย์รักษาโรค