นพ. อมร ภูมี

Specialty: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2511
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2520
การศึกษาหลังปริญญา:
- ศัลยกรรมตกแต่ง, University of Manitoba, Winnipeg, แคนาดา, 2514-2519
- Plastic Surgery, American College of Surgeon, San Francisco, สหรัฐอเมริกา, 2521
- Plastic Surgery, International College of Surgeon, Washington D.C., สหรัฐอเมริกา, 2522
- สมาชิกสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติ
Member, American Society of Plastic Surgeons
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- ศัลยกรรมเพื่อความงาม, ศัลยกรรมเต้านม, การดูดไขมัน, การดูแลผิว
+ See More
Day Time Location
Mon210:00 - 12:0010:0012:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
Tue310:00 - 12:0010:0012:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
Wed410:00 - 12:0010:0012:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
Fri610:00 - 12:0010:0012:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
ศูนย์รักษาโรค