นพ. อมรชัย เลิศอมรพงษ์

Specialty: อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542
แพทย์ประจำบ้าน:
- อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, 2544 - 2547
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2547
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, ประเทศไทย, 2550
- อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต, ประเทศไทย, 2551
+ See More
Day Time Location
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Medical Clinics (BIC 15B)
Sat713:00 - 17:0013:0017:00Medical Clinics (BIC 15B)
ศูนย์รักษาโรค