พญ. อมรศรี ชุณหรัศมิ์

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2520
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2525-2527
การศึกษาหลังปริญญา:
- กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา, สถาบันโรคผิวหนัง, ประเทศไทย, มกราคม 2533 - กุมภาพันธ์ 2534
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2527
- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา, ประเทศไทย, 2550
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา
+ See More
Day Time Location
Wed416:00 - 20:0016:0020:00Children Center (BIC 17B)
Fri617:00 - 20:0017:0020:00Children Center (BIC 17A)
ศูนย์รักษาโรค