พญ. อัมพร ไทยสมบูรณ์

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2542
แพทย์ประจำบ้าน:
- สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2545 - 2548
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2548
- อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์, ประเทศไทย, 2553
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Tue308:00 - 16:0008:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Thu508:00 - 20:0008:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Fri608:00 - 12:0008:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Fri617:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sat707:00 - 11:0007:0011:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sat717:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sun108:00 - 12:0008:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค