นพ. อานนท์ คชประเสริฐ

Specialty: เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ), เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547
วุฒิบัตร:
- สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, ประเทศไทย, 2553
- สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน, แขนงเวชศาสตร์การบิน, ประเทศไทย, 2557
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Aviation Medicine
- Occupation Medicine
+ See More
Day Time Location
Mon207:00 - 15:0007:0015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Wed407:00 - 15:0007:0015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Thu507:00 - 15:0007:0015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Fri607:00 - 15:0007:0015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Sat707:00 - 15:0007:0015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Sun107:00 - 15:0007:0015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
ศูนย์รักษาโรค