นพ. อานนท์ ศรีเกียรติขจร

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2527
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2532
- สาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2534, Recertified 2544, Recertified 2554
การศึกษาหลังปริญญา:
- กุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้ในเด็ก, St. Louis Children's Hospital, Washington University, สหรัฐอเมริกา, 2532-2534
- กุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้ในเด็ก, University of Virginia Hospital, สหรัฐอเมริกา, 2535-2538
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- โรคหืด และโรคภูมิแพ้-ภูมิคุ้มกันวิทยา
+ See More
Day Time Location
Mon217:30 - 20:0017:3020:00Medical Clinics (BIC 15C)
Thu517:30 - 20:0017:3020:00Medical Clinics (BIC 15C)
ศูนย์รักษาโรค