นพ. อนนท์ บริณายกานนท์

Specialty: จิตเวชศาสตร์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2519
วุฒิบัตร:
- สาขาจิตเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2527
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 12:0009:0012:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Tue317:00 - 19:0017:0019:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Thu509:00 - 12:0009:0012:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Sat709:00 - 16:0009:0016:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค