พญ. อนุสรา เพชรผุด

Specialty: อายุรศาสตร์, โลหิตวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา, ประเทศไทย, 2536
+ See More
Day Time Location
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Medical Clinics (BIC 15D)
Sun117:00 - 20:0017:0020:00Medical Clinics (BIC 15D)
ศูนย์รักษาโรค