ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, เนื้องอกของแขนขาและลำตัว
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาออร์โธปิดิกส์, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533-2536
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2536
การศึกษาหลังปริญญา:
- เนื้องอกของแขนขาและลำตัว, โรงพยาบาลศิริราช, 2536-2537
- ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, UCLA School of Medicine, สหรัฐอเมริกา, 2539-2541
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- เนื้องอกของกระดูกและเนื้อเยื่อ, Metabolic Bone Disease
+ See More
Day Time Location
Thu518:30 - 20:0018:3020:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Sat712:00 - 15:0012:0015:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
ศูนย์รักษาโรค