นพ. อภิกิตติ์ ศรีเสริมโภค

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2535
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Hand & Microsurgery
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Hand & Microsurgery
+ See More
Day Time Location
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Sun117:00 - 20:0017:0020:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
ศูนย์รักษาโรค