พญ. อารยา โชครุ่งวรานนท์

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไฮหนาน(จีน), แมนดาริน, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2519
แพทย์ประจำบ้าน:
- กุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย, 2522-2525
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2525
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 16:0008:0016:00Children Center (BIC 17A)
Tue308:30 - 16:0008:3016:00Children Center (BIC 17A)
Wed408:00 - 16:0008:0016:00Children Center (BIC 17A)
Thu508:00 - 16:0008:0016:00Children Center (BIC 17A)
Fri608:00 - 16:0008:0016:00Children Center (BIC 17A)
Sun109:00 - 15:0009:0015:00Children Center (BIC 17A)
ศูนย์รักษาโรค