รศ.นพ. อารีศักดิ์ โชติวิจิตร

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2537, Recertifecate 2548
การศึกษาหลังปริญญา:
- Total Joint Replacement, University of California, Los Angeles, สหรัฐอเมริกา, 2529-2530
- Spinal Reconstructive Surgery, Johns Hopkins Hospital School of Medicine, Baltimore, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2539-2540
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- The Intelligent Hip Surgery Course Articular Surface Replacement Live Surgery, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- โรคกระดูกสันหลัง
- ศัลยกรรมเปลี่ยนข้อเทียม
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค