พญ. อาริยา ก้อนสันทัด

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรังสิต, 2553
แพทย์ประจำบ้าน:
- อายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 - 2558
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2558
+ See More
Day Time Location
Mon208:30 - 23:0008:3023:00Telemedicine
Tue308:30 - 23:0008:3023:00Telemedicine
Wed408:30 - 23:0008:3023:00Telemedicine
Thu508:30 - 23:0008:3023:00Telemedicine
Fri608:30 - 23:0008:3023:00Telemedicine
Sat708:30 - 23:0008:3023:00Telemedicine
Sat714:00 - 20:0014:0020:00Medical Clinics (BIC 15D)
Sun108:30 - 23:0008:3023:00Telemedicine
ศูนย์รักษาโรค