นพ. อาทิตย์ กุกเรยา

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ฮินดิ, ปัญจาบี, ไทย, ฮินดูสตานี
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2527
+ See More
Day Time Location
Thu509:00 - 12:0009:0012:00Medical Clinics (BIC 15D)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Medical Clinics (BIC 15D)
ศูนย์รักษาโรค