ศ.นพ. อรุณ โรจนสกุล

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2523
- สาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, ประเทศไทย, 2528
การศึกษาหลังปริญญา:
- ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2530-2531
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
- ฝีคัณฑสูตร
+ See More
Day Time Location
Mon213:00 - 15:0013:0015:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Tue313:00 - 15:0013:0015:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Thu513:00 - 15:0013:0015:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Fri613:00 - 15:0013:0015:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค