นพ. อาวตาร สิงห์สัจเทพ

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ฮินดิ, ปัญจาบี, ไทย, ฮินดูสตานี
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, University of Delhi, ประเทศอินเดีย, 2520
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์เขตร้อน, ประเทศไทย, 2523
- สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, ประเทศไทย, 2527
การศึกษาหลังปริญญา:
- ศัลยศาสตร์ทั่วไป, International College of Surgeons, Thailand Section, 2543
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- การผ่าตัดสำไส้ใหญ่และทวารหนัก, การผ่าตัดช่องท้องโดยใช้กล้อง
+ See More
Day Time Location
Mon208:30 - 16:0008:3016:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Tue308:30 - 16:0008:3016:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Wed408:30 - 16:0008:3016:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Thu508:30 - 16:0008:3016:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Fri608:30 - 16:0008:3016:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Sat708:30 - 12:0008:3012:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
ศูนย์รักษาโรค