รศ.นพ. บัญชา ชื่นชูจิตต์

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, เวชศาสตร์การกีฬา
Language Spoken: เยอรมัน, อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538
แพทย์ประจำบ้าน:
- ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2539 - 2543
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2543
การศึกษาหลังปริญญา:
- Doktor der Medizin (Dr.med), Technische Universitaet Muenchen, ประเทศเยอรมนี, 2547
- Sports Medicine and Shoulder Surgery, University of Wuerzburg, Wuerzburg, ประเทศเยอรมนี, 2546 - 2547
- Sports Medicine, Technical University of Munich, ประเทศเยอรมนี, 2546
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Sports Injury (Meniscus, cartilage, ligament)
- Arthroscopic elbow, shoulder, knee, hip surgery
- Shoulder problems (Pain, Stiffness, Dislocation, Rotator cufftear, Arthritis)
- Shoulder joint replacement
+ See More
Day Time Location
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
ศูนย์รักษาโรค