นพ. บรรจงศักดิ์ เวชศาสตร์

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาทั่วไป, ประเทศไทย, 2551
การศึกษาหลังปริญญา:
- Body Intervention, Ramathibodi Hospital, 2551-2553
- Visiting Fellowship in Interventional Radiology at University of California San Diego, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2556 - 2557
+ See More
Day Time Location
Mon200:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Tue300:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Wed400:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Thu500:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Fri600:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Sat700:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
Sun100:00 - 23:5900:0023:59Radiology - For Appointment
ศูนย์รักษาโรค