นพ. บุญชนะ พงษ์เจริญ

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย, 2539
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย, 2541 - 2544
การศึกษาหลังปริญญา:
- Adult reconstructive surgery, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2547 - 2548
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2544
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Minimally invasive surgery of Hip and Knee Arthroplasty
- Unicompartmental Knee Arthroplasty
+ See More
Day Time Location
Sun108:00 - 16:0008:0016:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
ศูนย์รักษาโรค