ศ.เกียรติคุณ นพ. บุญชู กุลประดิษฐารมณ์

Specialty: โสต ศอ นาสิกวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2514
วุฒิบัตร:
- สาขาโสต นาสิก ลาริกซ์วิทยา, ประเทศไทย, 2519
การศึกษาหลังปริญญา:
- ศัลยกรรมด้วยแสงเลเซอร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2530-2531
ตำแหน่งและสถาบันทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- ศัลยกรรมด้วยแสงเลเซอร์, การรักษามะเร็งโดยใข้แสงเลเซอร์
+ See More
Day Time Location
Mon215:00 - 18:0015:0018:00ENT Center
Thu515:00 - 18:0015:0018:00ENT Center
Sat708:00 - 12:0008:0012:00ENT Center
Sat713:00 - 14:0013:0014:00ENT Center
ศูนย์รักษาโรค