ทพ. บุญเกริก สีอุไรย์

Specialty: ทันตกรรม, ทันตกรรมสำหรับเด็ก
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536
- Master of Science in Pediatric Dentistry, University of London, ประเทศอังกฤษ, 2539-2540
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- ทันตกรรมาสำหรับเด็ก
+ See More
Day Time Location
Sat717:00 - 21:0017:0021:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Sun109:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Sun113:00 - 20:0013:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค