นพ. บุญรอด เล็กศิวิไล

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2522
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2528
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- วิชาที่เกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อ, อายุรกรรมโรคหัวใจ, โรคติดเชื้อ, โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคปอด
+ See More
Day Time Location
Mon209:30 - 16:0009:3016:00Medical Clinics (BIC 15D)
Tue309:30 - 16:0009:3016:00Medical Clinics (BIC 15D)
Wed409:30 - 16:0009:3016:00Medical Clinics (BIC 15D)
Thu509:30 - 16:0009:3016:00Medical Clinics (BIC 15D)
Fri609:30 - 16:0009:3016:00Medical Clinics (BIC 15D)
Sat709:30 - 16:0009:3016:00Medical Clinics (BIC 15D)
Sun109:30 - 16:0009:3016:00Medical Clinics (BIC 15D)
ศูนย์รักษาโรค