ศ.พญ. บุษบา วิวัฒน์เวคิน

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร
Language Spoken: เยอรมัน, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2525
- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ, ประเทศไทย, 2547
การศึกษาหลังปริญญา:
- สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหารในเด็ก, ประเทศเยอรมันนี, 2525-2526
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ, โภชนาการ
+ See More
Day Time Location
Fri608:00 - 12:0008:0012:00Children Center (BIC 17A)
ศูนย์รักษาโรค