นพ. ไบรอัน ลี

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548
แพทย์ประจำบ้าน:
- อายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551 - 2554
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2554
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม, ประเทศไทย, 2558
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Diabetes
- Thyroid
- General Endocrinology
+ See More
Day Time Location
Mon208:30 - 23:0008:3023:00Telemedicine
Tue308:30 - 23:0008:3023:00Telemedicine
Wed408:30 - 23:0008:3023:00Telemedicine
Thu508:30 - 23:0008:3023:00Telemedicine
Fri608:30 - 23:0008:3023:00Telemedicine
Sat708:30 - 23:0008:3023:00Telemedicine
Sun108:30 - 23:0008:3023:00Telemedicine
ศูนย์รักษาโรค