ทพ. บัณฑิต เจริญบัณฑิต

Specialty: ทันตกรรม, ทันตกรรมจัดฟัน
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535
- Master of Science in Pediatric Dentistry, Boston University, Henry M. Goldman School of Graduate Dentistry, USA, 1997
+ See More
Day Time Location
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค