นพ. บัณฑูร นนทสูติ

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2544
การศึกษาหลังปริญญา:
- Liver and Pancreas Transplantation, David Geffen School of Medicine at UCLA, สหรัฐอเมริกา, 2549-2550
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 19:0017:0019:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
ศูนย์รักษาโรค