นพ. ชฎิล ธาระเวช

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2540
การศึกษาหลังปริญญา:
- Esophageal Fellowship, Keck School of Medicine, California, USA, 2004
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Esophagus, Stomach, Breast and Laparoscopic Surgery
+ See More
Day Time Location
Fri618:30 - 19:3018:3019:30Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
ศูนย์รักษาโรค