นพ. ชัยอนันต์ ชัยยามานนท์

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2546
- สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2548
การศึกษาหลังปริญญา:
- Cardiology, โรงพยาบาลศิริราช, 2546-2548
- Cardiovascular Intervention, โรงพยาบาลศิริราช, 2548-2549
- Interventional Cardiology, Leiden University, Medical Center, Netherlands, 2550-2552
+ See More
Day Time Location
Mon210:00 - 16:0010:0016:00Heart Center (BIC 14D)
Mon216:00 - 20:0016:0020:00Heart Center (BIC 14A)
Tue310:00 - 16:0010:0016:00Heart Center (BIC 14D)
Tue316:00 - 20:0016:0020:00Heart Center (BIC 14A)
Wed410:00 - 16:0010:0016:00Heart Center (BIC 14D)
Wed416:00 - 20:0016:0020:00Heart Center (BIC 14A)
Thu509:00 - 16:0009:0016:00Heart Center (BIC 14D)
Fri609:00 - 16:0009:0016:00Heart Center (BIC 14D)
Sun108:00 - 16:0008:0016:00Heart Center (BIC 14A)
ศูนย์รักษาโรค