นพ. ชัยรัตน์ บุรุษพัฒน์

Specialty: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2548
- สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ประเทศไทย, 2550
การศึกษาหลังปริญญา:
- Craniomaxillofacial Surgery, The Princess Margaret Hospital for Children, Perth, ออสเตรเลีย, 2553
+ See More
Day Time Location
Sat708:00 - 16:0008:0016:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
ศูนย์รักษาโรค