ศ.นพ. ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์

Specialty: โสต ศอ นาสิกวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529
วุฒิบัตร:
- สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา, ประเทศไทย, 2535
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- การนอนกรน และภูมิแพ้
+ See More
Day Time Location
Wed417:00 - 20:0017:0020:00ENT Center
Fri616:30 - 20:0016:3020:00ENT Center
Sun109:00 - 12:0009:0012:00ENT Center
Sun113:00 - 20:0013:0020:00ENT Center
ศูนย์รักษาโรค