รศ.นพ. ชัยวัฒน์ ไกรวัฒนพงศ์

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538
แพทย์ประจำบ้าน:
- Orthopaedics, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, 2539 - 2543
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2543
การศึกษาหลังปริญญา:
- Visiting Scholar and Research Fellow, Emory Orthopaedic & Spine Center, Atlanta, GA, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2545 - 2547
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค