ทพ. ชัยวัฒน์ ซื่อจรรยาพงษ์

Specialty: ทันตกรรม, ทันตกรรมทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Dental Implants
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 12:0008:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Tue308:00 - 12:0008:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Tue313:00 - 15:3013:0015:30Dental Center (BIH 3rd Floor)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Thu513:00 - 15:3013:0015:30Dental Center (BIH 3rd Floor)
Fri608:00 - 12:0008:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค