นพ. ชัยเกียรติ ณ ป้อมเพชร

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึ่ม
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2514
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2518
- สาขาอายุรศาสตร์(โรคปวดตามข้อและกล้ามเนื้อ), ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2521
การศึกษาหลังปริญญา:
- Rheumatology (โรคปวดตามข้อและกล้ามเนื้อ), ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2529
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- สาขาวิชาโรคข้ออักเสบ
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 12:0008:0012:00Medical Clinics (BIC 15B)
Tue308:00 - 12:0008:0012:00Medical Clinics (BIC 15B)
Wed408:00 - 12:0008:0012:00Medical Clinics (BIC 15B)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Medical Clinics (BIC 15B)
Fri608:00 - 12:0008:0012:00Medical Clinics (BIC 15B)
ศูนย์รักษาโรค