นพ. ไชโย ชมรักษ์

Specialty: เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ประเทศไทย, 2553
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Emergency Ultrasound
+ See More
Day Time Location
Mon207:00 - 23:0007:0023:00Telemedicine
Tue307:00 - 23:0007:0023:00Telemedicine
Wed407:00 - 23:0007:0023:00Telemedicine
Thu507:00 - 23:0007:0023:00Telemedicine
Fri607:00 - 23:0007:0023:00Telemedicine
Sat707:00 - 23:0007:0023:00Telemedicine
Sun107:00 - 23:0007:0023:00Telemedicine
ศูนย์รักษาโรค