พญ. ชาคริยา ธีรเนตร

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, พัฒนาการและพฤติกรรม
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย, 2529
แพทย์ประจำบ้าน:
- กุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2532-2535
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2535
- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม, ประเทศไทย, 2547
การศึกษาหลังปริญญา:
- Developmental Behavioural Paediatrics, Royal Children's Hospital, Melbourne, Australia, 1997-1999
+ See More
Day Time Location
Mon216:00 - 19:0016:0019:00Children Center (BIC 17A)
Wed416:00 - 19:0016:0019:00Children Center (BIC 17A)
Fri616:00 - 19:0016:0019:00Children Center (BIC 17A)
ศูนย์รักษาโรค