ผศ.นพ. เฉลิมชัย ลิมิตเลาหพันธุ์

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, เวชศาสตร์การกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2548
การศึกษาหลังปริญญา:
- เวชศาสตร์การกีฬา, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548-2549
- เวชศาสตร์การกีฬา, Technical University of Munich, ประเทศเยอรมัน, 2553-2554
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, โรงพยาบาลรามาธิบดี
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Sport Medicine
+ See More
Day Time Location
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
ศูนย์รักษาโรค