นพ. เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร

Specialty: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย 2538
- สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ประเทศไทย 2540
+ See More
Day Time Location
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
ศูนย์รักษาโรค