พญ. ชาลินี มนต์เสรีนุสรณ์

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์มะเร็งวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547
แพทย์ประจำบ้าน:
- กุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า, 2550 - 2553
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2553
- สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก, ประเทศไทย, 2556
การศึกษาหลังปริญญา:
- Pediatric oncology, Dana-Farber/Boston Children’s Cancer and Blood Disorders Center, Harvard Medical School, Boston, MA, 2558 - 2559
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Pediatric Oncology
- Solid Tumor Program
+ See More
Day Time Location
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Children Center (BIC 17B)
ศูนย์รักษาโรค