ทพ. ชลอศักดิ์ เอนกสัมพันธ์

Specialty: ทันตกรรม, ทันตกรรมทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Oral implantology, สมาคมทันตแพทย์เอกชนไทย, 19 กรกฎาคม 2552
- Implant Surgery Training, IFZI, Mauthalle - Nurnberg, เยอรมัน, 2555
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Mon213:00 - 16:3013:0016:30Dental Center (BIH 3rd Floor)
Tue309:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Tue313:00 - 16:3013:0016:30Dental Center (BIH 3rd Floor)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Wed413:00 - 16:3013:0016:30Dental Center (BIH 3rd Floor)
Thu509:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Thu513:00 - 16:3013:0016:30Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค