นพ. ชำนาญนิติ์ รุ้งพราย

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546
แพทย์ประจำบ้าน:
- ออร์โธปิดิกส์, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2548 - 2552
วุฒิบัตร:
- สาขาออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2552
การศึกษาหลังปริญญา:
- Foot and Ankle, University of Lowa Hospital and Clinics, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2555 - 2557
- Biomechanics, University of Lowa Hospital and Clinics, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2555 - 2558
- Adult Hip & Knee Reconsturction, University of Lowa Hospital and Clinics, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2556
- Sport Medicine, University of Lowa Hospital and Clinics, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2557 - 2558
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Foot and Ankle
- Trauma
- Sport Injury
- Sport Medicine of Lower extremity
- Lawer Limb realignment Surgery
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
ศูนย์รักษาโรค